OVERALL2

Prostřední setkání : Overall 2 v Palencii, Španělsko.

Toto velké setkání organizovala Estepa. Pro ty kteří mohli zůstat déle byl naplánovaný hliněný workshop na víkend po setkání.

Setkání se zúčastnili téměř všichni partneři i s pracovníky partnerských projektů, kteří se aktivně zúčastnili diskuze: Batipole, Between the lines, Hoblina. Setkání proběhlo v Colegio de Arquitectos, v centru Palencie. Čas jsme strávili přehledem předchozích aktivit a středním reportem vyžádaným před několika týdny, dále přípravou dalších důležitých kroků v projektu: ohodnocením návrhu matice pro zdění a řízení. Kromě času intenzivních diskuzí byl také čas na vzájemná setkávání a výměnu informací o našich projektech a objevování hliněné architektury v této oblasti Španělska díky výletu pořádaném v pátek.

palencia1   palencia4palencia5 palencia3

palencia6palencia2

Označeno v Evropské setkání, pirate

MONO test 1

Od 10. do 13. června, se členové skupiny MONO setkali v Saint Etienne, Francie, pro první zkoušky jednotek MONO.

Discussing evaluation in AFPA

Diskuze o hodnocení v AFPA

AFPA toto setkání zorganizovala ve svých budovách, s jednodenní návštěvou a prací v “les jardins d’OASIS“, kde je užita hlína na kanceláře s pomocí AFPA.

Visiting rammed earth in Saint Just Saint Rambert

Návštěva dusané hlíny v Saint Just Saint Rambert

Co ?

Setkání bylo zaměřeno na diskuzi jaká jsou hlavní kritéria která budou použita k hodnocení kandidáta v průběhu zkoušky monolitické hliněné stěny.

Rámec již použitý pro hodnocení hliněných omítek (pocházející z předchozích projektů Leonardo da Vinci) byl přijat jako dobrý základ. Navrhuje hodnotit znalosti, dovednosti a kompetence pomoci tří zkoušek: psané, praktické a ústní. Toto první testovací setkání se soustředilo na praktická sezení, kde jsou hodnoceny dovednosti. Definování potřebných dovedností je potřeba pro každou úroveň (EQF 3&4).

Ačkoli byl zvažován způsob organizace zkoušk, bylo rozhodnuto že účelem není dát pravidla jak hodnotit. Jelikož všechny dovednosti nemohou být v průběhu zkoušky ohodnoceny, některé musí být zjištěny otázkami během ústní zkoušky.

Q&A during practical exam

Otázky a odpovědi při praktických zkouškách

Návrh kritérií a indikátorů byl připraven ještě před setkáním a použit jako základ spolu s návrhy pro jednotky BRICK. AFPA zorganizovala falešné zkoušky se sedmi studenty “historického hliněného zdění” na základě tohoto návrhu. Tři dusané stěny postavené během prvního dne byly skvělou příležitostí sdílet hodnotící zkušenosti a aplikovat některá kritéria a indikátory. Zkouška poskytla experimentální zázemí které pomohlo porozumět si navzájem a ujasnit si hodnotící kritéria a indikátory pro dovednosti.

Tyto výměny byly dokončeny během jednodenní návštěvy mimo Saint Etienne, v Saint Just Saint Rambert, kde jsme dokončili kriteria a indikátory pro všechny MONO jednotky.

Kdo ?

Více než 20 lidí účastnících se setkání a diskuzí včetně deseti z partnerských organizací.

Od PIRATE :

Organizace (AFPA, P4) : Jean-Marc Mei, Michel Mourier

Ostatní partneři: Lydie Didier, Alexandre Douline, Jörg Depta, Serge Figeac, Piet ? , Paulina Faria, Rowland Keable, Grégoire Paccoud

Z oblasti kolem Saint Etienne :

  • 4+3 AFPA cvičitelé (maçon du bâti ancien)
  • Formateur: Bruno Jalabert, (http://aplomb.sud-gresivaudan.org)
  • Artisan: Johan DESPRES (www.terre-despres.net)
  • Secrétaire Général Capeb Loire: Gilles GALLET
  • Formateur AFPA St Priest: François DURAND
  • Directeur du centre afpa de Saint Etienne et de Roanne : Laurent CLEMENCEAU
  • Manager de formation afpa St-Etienne: Régis DE-LATOUR
Označeno v Evropské setkání, pirate

DACUM workshop

Výsledky DACUM workshopu 

Vedený Annett Hilpert , INBAS, červen 2013: Co je DACUM? DACUM je zkratka z anglického Develop A CUrriculuM – vytvoření životopisu. Je to metoda analyzování pracovního místa za účelem nalezení věcí k učení. V půběhu DACUM, zkušení prcovníci identifikují úkoly, kompetence, znalosti, zkušenosti, nástroje a vybavení ke své práci. Spolupracují na jedno nebo dvoudenních workshopech s tabulemi a jsou vedeni nezávislými odborníky. Metoda DACUM, původně ze Severní Ameriky, je mezinárodně uznávanou technikou. Poskytuje rychlou a důkladnou analýzu, používajíce znalostí pracovníků. Lektoři a výzkumníci se nemohou procesu účastnit.

Účastníci: 7 zkušených hliněných stavitelů (jeden z nich odborník na výrobu cihel, jeden zároveň prodejce hliněného materiálu): Frank Haverkamp (www.hasko-lehm.de), John Minolla (Lehmbau Fachwerkerhaltung, Dortmund), Lehmbau Gerhard Bocian (15848 Tauche / OT Sabroth), Thomas Bieseke (www.thomasbiesekebau.de), Árpád Biró (www.lehm-biro.de), Harry Unger (Unger GmbH & Co) 64646 Heppenheim / Bergstraße) a Torsten Selle (www.naturbau-selle.de). IMG_5475_R IMG_5328_R IMG_5332_R

Označeno v national meeting, pirate