2. Kvalifikace ze Schwerinu (Německo)

2. Kvalifikace pořádaná komorou řemesel ve Schwerinu (Německo): omítání a návrh
Gestalter/Gestalterin für Lehmputze –  200-hodinový kurz
Německý diplom
probáhající výcvik
Evropská škola hliněných konstrukcí Fal e.V.
EQF úroveň 4
2007, 2009, 2011 – 20 osob úspěšně složilo zkoušky

05 leonardo flyer