5. Další Leonardo a Grundtvig

5. Další Leonardo and Grundtvig
Výcvik pro školitele – Mobility pro skupiny učitelů
Lehmbau Mobil duben-říjen 2009
European Earthbuilder červen 2004 – květen 2005
European earth building day – každé léto
Grundtvig kurzy pro školitele “Neue Wege des Lehrens und Lernens”

11 leonardo learn with clay