Závěry 2002-2012

Závěry 2002-2012  

•Výukové zkušenosti v hliněných stavbách
•Výukové materiály
•Zkušenosti s hodnocením
•Metody hodnocení
•Znalosti a zkušenosti s ECVET
•Stávající dokumenty v několika jazycích
•Zkušenosti s řízením evropských projektů
•Zkušenosti s organizováním mezinárodních setkání
•Zkušenosti s vícejazyčnými pracovními skupinami
•Partneři o sobě navzájem ví
•Povědomí o památkách v partnerských zemích
•Znalosti výukových systémů v partnerských zemích
•Zkušenosti s pořádáním mobilit
Budujeme síť… s Vámi můžeme rozšířit mapu!