O projektu PIRATE

PIRATE : Rámec pro učení a výuku hliněného stavitelství v Evropě

General figures
Trvání  01/10/2012 – 30/09/2015
Rozpočet 532.724 euro
Grant EK 399.524 euro (75%)
Partnerské financování 133.200 euro (25%)


Poprvé profesionálové z průmyslového sektoru a učitelé z  VET a HE z osmi evropských zemí analyzují spolu řemesla a profese které již užívají nebo plánují užívat hlínu jako stavební materiál, s cílem vyvinou:

Sdružení vytváří následující nástroje a zdroje:

  • běžný sylabus pro činnosti hliněného stavitelství v tradičních řemeslech a profesích
  • celoevrpská matice hliněného stavitelství jednotek ECVET s hodnotícími kriterii, pro EQF úrovně 3 až 6, kompatibilní s ECTS, obojí pro hliněné zdění a monolitické stěny, k dispozici v osmi jazycích
  • návody pro proces certifikace v každé ze zúčastněných zemí s kvalifikací již započatou v nejméně třech zemích (FR, DE, UK), při respektování principů ECVET a norem kvality.

Naše jednotky učebních výstupů, nositelé našich norem kompetence, potřebné pro rostoucí trh, budou:

  • zmocňují profesionály, nabízí modulární kvalifikaci, vybízí k zaměstnaneckým příležitostem a mobilitám, prohlubují výcvik dovedností při hledání práce;
  • vedou učitele když definují nový obsah a hodnotící postupy, posuzují výkony vyučovaných;
  • jsou nástrojem pro certifikační orgány když hodnotí a vytváří kvalifikace, hledají mezinárodní kompatibilitu

Většina partnerů PIRATE přispěla do dalších evropsky financovaných projektů s dopadem na nepálenou hlínu. Pracovní skupiny PIRATE vytvoří vazby, sdílí zkušenosti a shraňují výsledky.


16 ECVET