MONO test 1

Od 10. do 13. júna, členovia skupiny  MONO sa stretli v Saint Etienne, Francúzsku, kde prvý krát otestovali celky/jednotky MONO (monolitické konštrukcie).

Discussing evaluation in AFPA

Diskutovanie hodnotenia AFPA

 

AFPA zorganizovala toto stretnutie a privítala nás v ich budove, s jednodňovou návštevou v “les jardins d’OASIS“, odkiaľ bola použitá hlina na stavbu kancelárií s pomocou organizácie AFPA.

Visiting rammed earth in Saint Just Saint Rambert

Návšteva dusanej hliny v Saint Just Saint Rambert

ČO ?

Cieľom stretnutia bolo prediskutovať hlavné kritériá pre hodnotenie kandidátov pri skúške monolitických hlinených konštrukcií.

Rámec, pripravený a používaný pre hlinené omietky (vytvorený v predchádzajúcich Leonardo da Vinci projects) bol akceptovaný ako dobrý základ, na ktorom sa dá stavať. Pozostáva z hodnotenia vedomostí, zručností a kompetencií tromi typmi skúšok : písomná, praktická a ústna. Toto prvé hodnotiace stretnutie sa sústredilo na praktickú skúšku, kde sa hodnotili zručnosti. Definovali sa zručnosti relevantné pre rôzne 3 a 4 (EQF 3&4).

Although the way to organize the exam was discussed to try to find out a way that would help assessing all skills needed, it was decided that the aim of the work was not to give rules on how to evaluate. Indeed, many different exam situations are implemented by the different partners who were attending the meeting and what came out is that it’s not possible to define rules for the organisation of the exam sessions that would fit with all different practices. As all skills can’t be evaluated during a practical exam, some will have to be evaluated through Q&A, during oral exam.

 

Q&A during practical exam

Q&A during practical exam

Proposal of criteria and indicators were prepared before the meeting and used as a basis, together with the proposal also made for BRICK units. AFPA organisers set up a fake exam session with 7 learners in “historic buildings masonry” based on that proposal. The 3 rammed earth walls built during the first day gave a great opportunity to share about evaluation practices and to try to apply some of the criteria and indicators. More than a real exam session, it provided an experimentation grounds that helped understanding each other and make clear the scope of evaluation criteria and indicators for skills.

These exchanges were completed during a day’s visit outside Saint Etienne, in Saint Just saint Rambert, where we completed the criteria and indicators for all MONO units with an additional transversal set.

Kto ?

Viac ako 20 ľudí sa zúčastnilo stretnutia a diskusií, v rátane 10 partnerských organizácií PIRATE.

Z PIRATE :

Organizácia (AFPA, P4) : Jean-Marc Mei, Michel Mourier

Ostatný partneri : Lydie Didier, Alexandre Douline, Jörg Depta, Serge Figeac, Piet Karlstedt , Paulina Faria, Rowland Keable, Grégoire Paccoud

Z regiónu okolo Saint Etienne :

  • 6+3 afpa trainees (maçon du bâti ancien)
  • Formateur: Bruno Jalabert, (http://aplomb.sud-gresivaudan.org)
  • Artisan: Johan DESPRES (www.terre-despres.net)
  • Secrétaire Général Capeb Loire: Gilles GALLET
  • Formateur afpa St Priest: François DURAND
  • Directeur du centre afpa de Saint Etienne et de Roanne : Laurent CLEMENCEAU
  • Manager de formation afpa St-Etienne: Régis DE-LATOUR
Uverejnené v Bez kategórie, Európske stretnutie, pirate