1.Školiace a učebné materiály: CD

13 jazykových verzií: bulharská, anglická, francúzska, nemecká, poľská, grécka, česká, slovenská, slovinská, fínska, švédska, estónska a talianska – Lehmputze – Clay plaster – Enduits – en terre – Omietky CD « Hlinené omietky a dizajn » CD « fotogaléria » CD « školiaci materiál » • 3 moduly s lekciami T-P-D-R, plány lekcií, informatívne, pracovné  a textové-hárky • na CD a ako tlačená verzia (prístupná v DE) • viac ako 500 strán 01 leonardo CD 2002-2005 14 partners: 1 BG, 5 DE, 2 FR, 2 GR, 3 PL, 1 UK, 6 jazykov, letáčik www.clayplaster.eu 02 leonardo CD 2008-2010 8 partnerov: 1 AU, 2 CZ, 1 DE, 2 SL, 2 SK 3 jazyky www.hlina.info/en/projects/hlinarch.html 03 leonardo CD 2012-2014 5 partnerov: 1 DE, 2 ES, 2 FL, 1 SE 3 jazyky Severný projekt pre hlinené omietky www.northernclay.eu 04 leonardo CD