Memorandum porozumenia

4. Memorandum Porozumenia 7 krajín, ktoré v roku      2009 uznali ECVET certifikáciu pre Hlinené stavanie  – Belgicko, Nemecko, Francúzsko, VB    10 partnerov      2010 –  Česko, Slovensko 3 noví partneri       2011 –  Taliansko 1 nový partner
10 leonardo learn with clay