5. Ďalšie projekty Leonardo a Grundtvig

5. Ďalšie projekty Leonardo a Grundtvig Tréning pre školiteľov – Mobility  pre skupiny žiakov Lehmbau Mobil april-október 2009 European Earthbuilder (Európsky Hlinený staviteľ) jún 2004 – máj 2005 European earth building day (Európsky deň hlineného staviteľstva) každé leto Grundtvig kurzy pre školiteľov  “Neue Wege des Lehrens und Lernens”
11 leonardo learn with clay