Záver 2002-2012

Záver 2002-2012  

•Skúsenosť vo výučbe hlinenej konštrukcie
•Školiaci materiál
•Skúsenosť v hodnotení
•Hodnotiace metódy
•ECVET poznatky a skúsenosti
•Existujúce dokumenty v niekoľkých jazykoch
•Skúsenosť s riadením Európskeho projektu
•Skúsenosť s organizovaním medzinárodných stretnutí
•Skúsenosť s viacjazyčnými pracovnými skupinami
•Spoznanie partnerov
•Poznatky o pamiatkach v partnerských krajinách
•Poznatky o vzdelávacom systéme v partnerských krajinách
•Skúsenosť s organizovaním mobilít
Pracujeme na prepájaní …s tebou môžeme rozšíriť mapu !