DACUM radionica

Rezultati DACUM radionice

vodila Annett Hilpert , INBAS, Jun 2013: Šta je DACUM? DACUM označava “razvoj kurikuluma”. To je metog koji analizira posao  kako bi se saznalo šta treba podučavati. U toku DACUM procesa, kvalifikovani radnici identifikuju dužnosti, nadležnosti, znanja, veštine, alate i opremu koji čine njihov posao. Oni učestvuju u jednodnevnoj ili dvodnevnoj radionici i vođeni su od strane neutralnog voditelja.  DACUM metod, poreklom iz Severne Amerike, je internacionalno priznata tehnika. Omogućava brzu i temeljnu analizu, koristeći ekspertizu radnika. Treneri i istraživači ne smeju da učestvuju aktivno u procesu.  DACUM metod je dobar način da se utvrdi šta se stvarno dešava u poslu. Učesnici: 7 iskusnih graditelja zemljom (1 od njih je specijalizovan za proizvodnju ćerpića,, 1 u prodaji zemljanih materijala): Frank Haverkamp (www.hasko-lehm.de), John Minolla (Lehmbau Fachwerkerhaltung, Dortmund), Lehmbau Gerhard Bocian (15848 Tauche / OT Sabroth), Thomas Bieseke (www.thomasbiesekebau.de), Árpád Biró (www.lehm-biro.de), Harry Unger (Unger GmbH & Co) 64646 Heppenheim / Bergstraße) i Torsten Selle (www.naturbau-selle.de). IMG_5475_R IMG_5328_R IMG_5332_R

Објављено у nacionalni sastanak, Nekategorizovano, pirate