PIRATE rezultati za preuzimanje

Pirate izveštaj o napretku, april 2014, javni deo

pregled i rezime ciljeva projekta, pristupa,  ishoda i rezultata, partnerstva, planova za budućnost, doprinos EU politikama.

Rezultati DACUM radionice

okvir proizveden u Junu 2013. u Nemačkoj, sa grupom profesionalaca. Detalje potražite na:  DACUM workshop page.

Flajeri

Možete naći kratak opis projekta u ovom dokumentu koji je napravljen na početku projekta i preveden na sve partnerske jezike  (linkovi na levoj strani).