DACUM radionica

Rezultati DACUM radionice

vodila Annett Hilpert , INBAS, Jun 2013: Šta je DACUM? DACUM označava “razvoj kurikuluma”. To je metog koji analizira posao  kako bi se saznalo šta treba podučavati. U toku DACUM procesa, kvalifikovani radnici identifikuju dužnosti, nadležnosti, znanja, veštine, alate i opremu koji čine njihov posao. Oni učestvuju u jednodnevnoj ili dvodnevnoj radionici i vođeni su od strane neutralnog voditelja.  DACUM metod, poreklom iz Severne Amerike, je internacionalno priznata tehnika. Omogućava brzu i temeljnu analizu, koristeći ekspertizu radnika. Treneri i istraživači ne smeju da učestvuju aktivno u procesu.  DACUM metod je dobar način da se utvrdi šta se stvarno dešava u poslu. Učesnici: 7 iskusnih graditelja zemljom (1 od njih je specijalizovan za proizvodnju ćerpića,, 1 u prodaji zemljanih materijala): Frank Haverkamp (www.hasko-lehm.de), John Minolla (Lehmbau Fachwerkerhaltung, Dortmund), Lehmbau Gerhard Bocian (15848 Tauche / OT Sabroth), Thomas Bieseke (www.thomasbiesekebau.de), Árpád Biró (www.lehm-biro.de), Harry Unger (Unger GmbH & Co) 64646 Heppenheim / Bergstraße) i Torsten Selle (www.naturbau-selle.de). IMG_5475_R IMG_5328_R IMG_5332_R

Објављено у nacionalni sastanak, Nekategorizovano, pirate

MONO 1 test

od 10-13.juna  članovi MONO grupe su se sastali u Sen Etjenu u Francuskoj,  za prvi test MONO jedinica.

Discussing evaluation in AFPA

AFPA je organizovala ovaj sastanak i pozvala nas u svoje prostorije,  u dnevnu posetu i rad u “les jardins d’OASIS“, gde se nalaze kancelarije građene zemljom uz pomoć AFPA.

Visiting rammed earth in Saint Just Saint Rambert

Šta ?

Sastanak je imao za cilj razmatranje osnovnih kriterijuma koji će se koristiti za evaluaciju kandidata tokom ispita gradnje monolitnog zida od zemlje.

Već postojeći okvir za validaciju blatnih maltera  (iz prethodni  Leonardo da Vinci projekti) je prihvaćen kao dobra osnova za nadogradnju.  On predlaže procenu znanja, veština i kompetencija  kroz 3 ispita : pisanog , praktičnog i usmenog. Ovaj prvi test sastanak fokusirao se na praktičnom delu, gde su se vrednovale veštine. Za definisanje koje veštine su potrebne za svaki nivo (nivoi 3&4 evropskog okvira kvalifikacija) neophodno je kako procenjivanje, tako i organizacija sednice.

Iako je način organizovanja ispita već bio predmet rasprave kako bi se našao način koji bi pomogao procenu svih potrebnih veština,  odlučeno je da cilj rada nije da se daju pravila procenjivanja.  Dakle, mnogo različitih ispitnih situacija je implementirano od strane različitih partnera koji su bili na sastanaku i kao rezultat je proizašla činjenica da nije moguće definisati univerzalna pravila za organizaciju ispita koja bi odgovarala svim situacijama. Kako sve veštine ne mogu biti procenjene u toku praktičnog ispita, neke od njih će morati da budu ocenjene tokom Q&A (pitanja i odgovori)  usmenog ispita.

Q&A during practical exam

Predlog kriterijuma i indikatora je bio napravljen pre sastanka  i korišćen kao osnova, zajedno sa predlogom koji je takođe napravljen za BRICK jedinice. AFPA organizatori su napravili lažnu ispitnu sesiju sa 7 učenika u  “zidanje istorijskih objekata” baziranom na tom predlogu. Tri zida od naboja koja su izgrađena prvog dana  dala su odličnu priliku da se razmene iskustva ocenjivanja i da se pokušaju primeniti neki od kriterijuma i indikatora.  Više od pravog ispita,  pružio je onov za eksperimente koji su pomogli međusobnom razumevanju i postavili su jasan obim kriterijuma i indikatora za ocenjivanje veština.

ova razmena je završena tokom jednodnevne posete oko Sen Ethena, u Sen Žust sen Ramber (saint Just saint Rambert), gde su završeni kriterijumi i indiktori za sve MONO jedinice  sa dodatnim setom.

Ko ?

Više od 20 ljudi učestvovalo je na sastanku i diskusijama, uključujući 10 iz PIRATE partnerskih organizacija.

PIRATE članovi :

Organizacija (AFPA, P4) : Jean-Marc Mei, Michel Mourier

Ostali partneri: Lydie Didier, Alexandre Douline, Jörg Depta, Serge Figeac, Piet, Paulina Faria, Rowland Keable, Grégoire Paccoud

Iz regije oko Sen Etjena:

  • 4+3 AFPA učenika (zidari starih zgrada)
  • Treneri: Bruno Jalabert, (http://aplomb.sud-gresivaudan.org)
  • Zanatlija: Johan DESPRES (www.terre-despres.net)
  • Generalni sekretar Capeb Loire: Gilles GALLET
  • Trener AFPA St Priest: François DURAND
  • Direktor cebtra AFPA Saint Etienne i Roanne : Laurent CLEMENCEAU
  • Trening menadžer AFPA St-Etienne: Régis DE-LATOUR
Објављено у Evropski sastanak, pirate

OVERALL2 sastanak

Jedan od sastanaka koji se održao tokom OVERALL 2 sastanka  u Palensiji u Španiji.

Organizator sastanka, ESTEPA, predvidela je radionicu “Adobe – ćerpič” za one koji mogu da ostanu još nekoliko dana.

Sastanak je okupio skoro sve partnere, kojima su se pridružile kolege iz zemljane gradnje iz partnerskih projekata i koji su aktivno učestvovali u diskusiji: Batipole, Between the lines, Hoblina. Okupili smo se u prelepom “Colegio de Arquitectos”u centru grada Palensije. Vreme je proteklo u razmatranju dosadašnjih aktivnosti i intermedijarnom izveštaju koji je predat nekoliko nedelja pre sastanka; a pripremili smo i sledeće krucijalne korake u napem projektu: validaciju draft verzije matrice za gradnju i nadzor. Osim intenzivnih sastanaka, ova mogućnost da se svi okupimo bila je odlična i za razmenu u vezi sa našim drugim projektima, ali i kako bi se otkrila zemljana arhitektura ovog dela Španije, zahvaljujući obilasku koji je bio predviđen za petak.

palencia1   palencia4palencia5 palencia3

palencia6palencia2

Објављено у Evropski sastanak, pirate