6. Pripremna poseta Slovačkoj 2011

6. Pripremna poseta Slovačkoj 2011
Senjec, novembar 2011, 20 ljudi iz 9 zemalja

12 preparatory meeting slovakia