Šta je zemlja ?

Kako je moguće graditi ovim materijalom dostupnim širom sveta, pod našim nogama?

Zemlja koja se koristi za gradnju je ista ona po kojoj hodamo,  jedino nije ona u kojoj nešto raste: zemlja o kojoj govorimo ne sadrži organske elemente, kako bi se izbeglo truljenje u zidovima…

Sastoji se od različitih vrsta i veličina kamenja, šljunka, peska, mulja i gline, u veoma različitim proporcijama. To znači da su zemlje koje se koriste na različitim lokacijama- različite, a ponekad se razlikuju čak i u okviru istog sela!

Zemlja je granularni materijal, takođe sadrži i vodu i vazduh, između zrna. Njeno ponašanje je, dakle, slično betonu. Filmovi Amaco istraživačkog projekta, ovde dole, rasvetljavaju ove mehanizme.

Skinuti sa kratera : knjižicu Grains de Bâtisseurs

Više filmova, prezentacija, tekstova o materijalima za gradnju potražite na sajtu : www.amaco.org